Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

БЛИЗНАЦИ 22 Май - 21 Юни


Месечен хороскоп

Всичко, което сте отлагали за следващи периоди, през тази месец ще трябва да го осъществите. Ако не го направите още през първата половина на периода, ще се стовари върху вас като лавина. Родените през май Близ­наци ще се измъкнат от една неприятна ситуация. Тя ви идва неочаквано, но пък бързата ви реак­ция ще се окаже спасяваща. Родените през юни може и да не са особено доволни от паричните си постъпления, но това не е причина за депресия. Нещата ще се оправят. Като цяло идващият момент е благоприятен за родените под знака на Близнаци.

По принцип се налага да сте внимателни с поведението към партньорите си, но и внимателно да следите тяхното поведение към вас. Родените в периода 6-10 юни трябва да обмислят добре всяка своя дума преди да я изрекат и да са по-малко приказливи. Всяка излишна приказка може да ви навреди. Не се доверявайте сляпо на хората от ва­шия бранш, конкуренцията е прекалено голяма. В началото на лятото ви предстоят важни събития. Ще получите ви­сока оценка за работата и професионализма си. Налага се да се заемете и с един доста неприятен финансов въпрос. Ще го решите благоприятно, макар и с доста нервно нап­режение. През първите месеци на новата година родените през май се налага да са много внимателни и да стоят настрана от дейности и хора, за които по интуиция усещат, че могат да им навлекат неп­риятности, свързани с близки и приятели. Не се поддавай­те на интригите на личност, която иска да ви създаде зат­руднения в деловата дейност. Тя си пъха носа и в спорни имотни въпроси между вас и ваши близки хора и се натис­ка да дава съвети.

Родените през юни не бива да рискуват с големи харчове, с лекомислено боравене с пари. Налага се да се погрижите и за здравето си. Освен това и здраве­то на ваш много близък човек не е цветущо, намесете при първите сигнали, че нещо не е наред. Близнаците, родени през май, ще са по-спокойни.  През пролетта пъ­тищата у нас или зад граница ще ви носят късмет. Ваша стара мечта, свързана с деловата ви дейност, може да се осъществи след среща с високопоставена в бранша ви личност. Родените през юни може да получат повече пари и да уредят важни за тях и семейството им документи. Ще ви изненада важна покана за приятно светско съби­ране. На него още срещнете познати и приятели, с които не сте се виждали години. Родените през юни да се пазят от обир и измами. Особено от измама с документ, четете какво подписвате, какво ви дават срещу парите ви. Ще имате и проблеми в личния си живот, който в последно време е напрегнат. Сега е време да успокоите нещата. Не бива да се оставяте на течението. Има възможност да управлявате живота си. Очаква ви нап­режение със здравето на кръвен роднина или родител.

Началото на есента не предразполага към кариерни подвизи. Сега е точният момент, когато трябва да се погрижите да задържите и съхраните заслужените позиции. Няма да се окажат излишни установените връзки и контакти, нуж­ните хора ще съумеят да кажат някоя и друга полезна дума за вас. Възмож­но е, деловите въпроси да ви помогнат да решите и роднини, не се притесня­вайте да се обърнете към тях при необ­ходимост.

Що се отнася до финансите, то тряб­ва да разчитате основно на налични­те средства, парите, които сте остави­ли на „скрито“. Плановете за подобря­ване на финансовото положение ще се наложи да отложите. В края на есента са възможни непредвидени разхо­ди. Например, да угодите на капризи­те на децата.

В последната третина на годината ви се предоставя добра възможност да се из­явите на работното си място, но най-добре е да разчитате на обмислени пла­нове и идеи. Вярно, в работата леки ус­пехи не бива да очаквате, ще ви се на­ложи да положите доста усилия. Мо­ментът е подходящ за творчески начи­нания и иновативни решения.

През тази година вие сте особено по­датливи на обостряне на хронични за­болявания и заболявания от наслед­ствен характер – на първо място. По то­ва време е необходимо да се следи от­близо за здравето и при появата на ре­ални симптоми не отлагайте посеще­нието при лекаря за диагностично из­следване.

Благоприятно време за почистване на организма, както и за козметични про­цедури. Използвайте фито рецепти. Напълно вероятно е след значи­телното нервно натоварване, да ви бъ­дат полезни горещите вани с добавени от 5 до 7 капки масло от лавандула. Има смисъл да се отнесете по-сери­озно към хигиената и храненето. Въз­държайте се от закуска на крак, тъй като стомахът ви може да започне да протестира срещу заведенията за бър­зо хранене.