Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

ВЕЗНИ 24 Септември - 23 Октомври


Месечен хороскоп

Може да се на­ложи преквалификация. Родените през ок­томври да са по-внимателни с колегите си. Много сте импулсивни и това може да ви попречи. Дори мо­же да ви постави в ситуацията на нескончаеми разпри през този месец. В началото на пролетта има възможност за годеж или за брак. В личния ви живот са възможни проблеми с по­ловинката ви. Везните ще се радват на истински успехи най-рано след средата на годината. Приказ­ки, които няма да са приятни, ще ви накарат да се замис­лите върху поведението на приятелите си. Ще сте натоваре­ни с много работа и в дома си, и на работното място. Бъдете много внимателни към жена, която ще ви обещава големи и лесни неща, но от цялата работа няма да излезе нищо.

Родените през октомври да не оставят планове и важни де­лови документи в обсега на хора, които не познават добре и в чиято професионална етика и възможности се съмняват. Има опасност да ви предаде човек от близкото ви обкръже­ние. Всичко е в ръцете ви и може да го предотвратите. Има вероятност и по-голяма сума пари да влезе в ръцете ви. От­криват се възможности да започнете с някого или да напра­вите самостоятелно разширение на бизнеса си. През лятото се налага да сте много предпазливи с новите си начина­ния, защото по пътя си може да срещнете много спънки. През последните месеци, родени през септември, направих­те доста грешки, дано да сте се усетили навреме. Сега ви се дава възможност да обмислите много важни неща около до­ма си и основната си работа. Но много е важно, ако имате още ученици или студенти, точно сега е времето да ги под­крепите в ученето, в правенето на планове за следващите няколко години, в квалификацията им. Стойте близко до до­ма си и огледайте собственото си поведение и отношение към тях. Ако имате търкания, поговорете разумно, дайте им свобода, но ги натоварете с отговорности.

Родените през пе­риода 23-28 септември могат да попаднат в рискови ситуа­ции, които, ако не се избегнат своевременно, ще им сто­варят големи неприятности. Около средата на годината се па­зете от загуба на документи и от нечисти сделки, в които мо­же да ви въвлекат незабелязано. Пазете се от покупка, коя­то се каните да направите. Тя ще ви обремени доста с неизя­снени предварително проблеми. Това просто не ви е необхо­димо точно сега. Бъдете експедитивни в бизнеса си. Не си позволявайте да сте играчка в ръцете на други. Това може да стане, ако не изпипвате детайлите в работата си. Обърне­те много голямо внимание на документацията си – и работ­на, и лична. Има нещо, което не е в ред. Ако не го откриете или не го коригирате навреме, то ще се превърне в причина за големи загуби. Ще получите известие от чужбина.

На работното място се създава интри­гуваща обстановка. Възможни са кон­фликти и нарушаване на трудовия ри­тъм. Проявявайте максимална добросъ­вестност. Стремежа ви да се измъкне­те от изпълнението на непосредствени­те си задължения, ще предизвика клю­ки. За това може да разбере и ръководството и поредната длъжност да бъде отложена за неопределено време.

В средата на есента вие сте изложе­ни на въздействие отвън, ще сте откъс­нати от реалността и няма да бъдете в състояние да възприемате информация. Целесъобразно е да намалите делова­та активност. Паричните разходи ще бъдат свърза­ни главно с отдих и развлечения. През второто тримесечие на годината ще възник­нат добри перспективи за допълнител­ни доходи.

За укрепване на здравето ще допри­несе уединението. С успех можете да прибегнете до медитация и самовнуше­ние. Добри резултати ще донесат зани­манията с йога-упражнения и други на­чини за преустройство на собствената си енергия. Погледнете в книгите със старинни народни рецепти за лечение. Може да срещнете ефективен начин да се избавите от вашето хронично забо­ляване.

Възможни са хранителни отравяния. Не ви се препоръчва да злоупотребява­те със спиртни напитки. Бъдете внима­телни при работата с разтвори на хи­мични вещества и горими течности. Уязвими са органите на зрението. Старайте се по-малко време да прекар­вате пред компютъра.