Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

ВОДОЛЕЙ 21 Януари - 19 Февруари


Месечен хороскоп

Водолеите не бива да из бързат с изводите си по проблеми, които засягат работата и бъдещето им. Пазете се от ласкатели, те не ви дават нищо, само се мъчат да ви използват и да седнат на вашето място. Ще бъдете затруднени с много работа, но това няма да ви пречи да организирате дейностите си така, че да прик­лючвате всичко навреме. В началото на периода очаквайте важни съобщения, свързани с работата ви. Ще решите фи­нансови въпроси. Пари. Пътища. Ще имате нови възможнос­ти. Може да се наложи да се разделите с личност от вашия екип, но това няма да попречи на работата ви. Ще продължи­те с успех. Ще се наложи да направите неочаквано пътува­не, свързано с имот. Има нещо объркано и неизяснено. Вни­мателно пипайте, защото може да се стигне до неприятни за вас последици.

Повечето от вас ще бъдат закриляни от съд­бата. Късметът ще е около вас. Новите ви контакти ще са ус­пешни. Ще раждате нови идеи. Ще подготвяте нови дейнос­ти. Тези, които се занимават с изкуство, ще получат нов творчески импулс. Каквото направят, ще е полезно, приятно за вас като работа и много сполучливо. Това е време да под­редите и дома си, довършете ремонта, ако вече сте го почна­ли.

Пазете се от хора, които ви дават лъжливи обещания. Вие самите не обещавайте неща, които не можете да свър­шите. Ако спазвате това правило, ще приключите годината спокойно. В началото на пролетта ще имате напрежение. Око­ло празниците може да се наложи да решавате сложен въпрос в работата си. Водолеите, които се занимават с търговия, ще имат успех. Направете подарък на човек, кого­то обичате, можа и без специален случай.

Бъдете повече оп­тимисти, макар че сте реалисти, които се стремят да мислят позитивно. Очаквайте предложения за допълнителна дей­ност, от която ще получите и допълнителни средства. Но пре­ценете добре силите си. Необвързаните от вас могат да по­лучат предложение за годеж или брак. Обвързаните да не се впускат в любовни игри и авантюри, които могат да им из­лязат солени по-късно. Водолеите са горещи и всеотдайни е любовта и ако държат на човека, който в момента е до тях, да не се заиграват навън. Обикновено имат опит от минали години и много внимават с връзките си, но все пак – длъжна съм да ги предупредя. Към края на годината ще се наложи да вземете важно решение по паричен или имотен въпрос, но няма да можете да се справите сами. Поискайте съвет от близки, които са по-опитни от вас.

Професионализмът не мо­же да се купи, той се добива с опита и с образоването. Научен се да бъдете по-доверчиви и освободени в мисленето си. В даден момент от периода Овен и Стрелец ще изиграят полезна роя за вас. Лъв може да ви помогне, ако поискате от него помощ.

Финансовите дела ще вървят напред и ще се подобрят през втората половина на годината. Ако съумеете сега да събере­те и да спестите повече, а не да харчите напразно, то това ще ви позволи да уве­личите капитала си. Средата на периода не е най-доброто време за пътуване и оформяне на доку­менти. Предстои доста да се постараете, за да изпълните това, което отдавна сте обе­щали и даже вече сте успели да забра­вите. За вас ще бъде актуална поговор­ката: за работата отделяй много време, за забавленията – по-малко.

През три месеца усилията ви ще бъдат възнаградени – има възможност за повишение, за ук­репване статуса ви на работното място. Това време ще се характеризира и с по­добряване на финансовото ви положе­ние. Въпреки това, важни сделки, както и закупуване на вещи за дълготрайна упо­треба, е по-добре да отложите за след­ващата година.

След края на зимата вре­мето е благоприятно за лечение на забо­ляванията на урогениталната област. Дамите може да ги посъветваме да не пропускат чудесното за козметични про­цедури време, а така също и други стъп­ки по пътя към красотата и съвършен­ството, включително фитнес, и корекция фигурата.

Времето е подходящо за лечение на заболявания на ендокринната система и нарушената обмяна на веществата. На­пълно ефективни ще бъдат рецептите за фитотерапия и хомеопатия.

Да свалите напрежението ще ви помог­нат горещите вани с 5-7 капки лавандулово масло, както и портокалово, лимо­новото масло ще допринесе за повиша­ване на жизнеността, ще ви направи по-бодри. С една дума, сега аромотерапията е на висока почит.