Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

ДЕВА 24 Август - 23 Септември


Месечен хороскоп

Ще имате възможности да раз­гърнете потенциала си в областта на творчес­твото, да разширите кръгозора си, връзките си, контактите си. През първата половина на периода ще се наложи да проведете неочаквана среща. Роде­ните през август трябва да са по-внимателни с хора от земни­те знаци и да се пазят от избухливостта си. Родените през септември Де­ви ще могат да решават въпроси, свързани с бизнеса им, мно­го по-свободно. Като цяло ви очаква материално успешен период. Високопоставена личност ще прояви към вас необикновена лоялност. Онези, които от дълго време се канят да пътуват в чужбина, трябва да об­мислят нещата по-детайлно, за да не съжаляват по-късно. Около края на годината може да направите много приятна по­купка. Помогнете на кръвен роднина, ако ви помоли за по­мощ.

На работното ви място има хора, които ви дразнят с бе­зотговорността си, но не повишавайте тон, оставете сами да се провалят. Те не могат да направят нищо съществено и мно­го скоро това ще стане видно за всички. Не си създавайте са­ми трудности с непроучени партньори и непроверени сделки. Ще имате предложения за партньорства по отделни сделки, но се ослушвайте и се оглеждайте добре. Не подлагайте на рискове дейността си заради еднократни печалби. Не бива да се подвеждате по приказките на хора, които само ви дразнят. Премислете и отношението, и поведението си към тях. В началото на лятото ви очакват важни разговори, свързани с пътуване в чужбина. То няма да е успешно и ако смятате да направите само екскурзия – не го предприемайте. Очаквайте нова връзка. Може да се радвате на личност, коя­то се е откъснала от вас, но отново се връща.

Ще започнете изгаряща любов, която ще изпълни със съдържание живота ви и ще ви върне вярата в доброто у хората. Девите трябва да са по-предпазливи, когато говорят с половинките си. Особено тези, които тихомълком са завъртели извънбрач­на връзка. Ако това се разчуе, ще вгорчи и празниците, и дел­ниците ви. Това е време, през което много Деви ще се зарад­ват на неочаквани успехи. Налага се да бъдете по-активни и да не чакате другите да работят вместо вас. Ще получите много изненади, нови възможности и предложения за допълнителна работа. Преди да приемете, помислете дали ще можете да се справите. Вече сте прекалено заети, започвате да се изморявате. Това може да се отрази на качеството на вашата работа.

Родените през август трябва да са много пред­пазливи и да не попадат в скандални ситуации. Нова работа за някои от родените през септември. Предложението ще е примамливо, но все пак премислете. Внимавайте, ако твърдо вече сте решили да си смените жилището.

Много от проблемите можете успеш­но да решите с помощта на вътрешни настройки за успех и вслушвайки се в интуицията си. На работното място се създават благоприятни условия за въ­веждането на нови идеи. Във вече по­знати ситуации се стремете да откриете нещо ново, да преосмислите мина­лия опит, целейки се в бъдещето. На­стройте се за реформи и за преобразования. Да рискувате и да взимате отговорни решения ще ви се налага доста често.

Не си струва да разпилявате силите си с обещания. Може би не всички от тях ще можете да изпълните. Не е же­лателно да се суетите. Всичко, от ко­ето се нуждаете, ще дойде навреме. Обърнете внимание на делово пътува­не през първата половина на годината. От неговия успех до голяма степен за­виси бъдещата ви кариера.

Възможност да проявите изцяло пре­дприемаческите си умения, ще полу­чите през втората половина на периода. Използвайте благоприятното вре­ме за подготовка на бъдещи финансо­ви успехи.

Отслабени са функциите на нервна­та и урогениталната система, на орга­ните на зрението. Желателно е да се ограничи броят на сексуалните кон­такти. Бъдете внимателни, когато пъ­тувате в метрото. Благотворно влия­ние върху организма ще окаже диха­телната гимнастика. Добри резултати ще даде лечението на респираторни заболявания.

Възможни са нарушения на съня, главоболие. Народно средство сре­щу безсъние: зашийте в памучна тор­бичка изсушени билки – дафинови лис­та (една част), папрати (две части) и хмел (три части), сложете торбичката под възглавницата и спете върху нея.

Трябва да се намали натоварване­то върху краката. Колоезденето и бя­гането е желателно да се ограничат, физическата активност трябва да бъ­де умерена.