Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

ЛЪВ 24 Юли - 23 Август


Месечен хороскоп

Бъдете по-внимател­ни с алкохола. Най-добре е да не пиете по различни събирания и излизания, а само когато сте си вкъщи. Приятни новини за родените през юли. Ще ги научат в началото на февруари. Подредете документацията си. Възможна е финансова ревизия и да се изправите пред неприятните й констатации. Роднина ще ви играе по нервите, но вие ще се справите. Ще разберете, че се мъчат да ви измамят и то не с малко. Родените през август Лъвове трябва да са по-смели, ако искат да успеят. Това се отнася особено много за хората на изкуството и на науката. Моментът няма да е лесен за вас, но ще ви разтвори заключени до сега врати. В началото на годината ще можете да се срещне­те с личност, която ще ви помогне да се справите със зат­рудненията си. Ще ви помогнат и приятели. Тези срещи ще са полезни за вас. Често причината за неуспехите ви е ва­шата мнителност.

Ще получите предложе­ние за работа и ще трябва сериозно да го обмислите. Добре е да го приемете, въпреки страховете си. Ще се справите. Трябва да сте по-уверени в себе си. Безработните Лъвове могат да си намерят сега работа, но това ще стане, ако се решат да са по-настоятелни. Освен това ще трябва да се научат и да разказват за това, което могат. Важно е. Периодът е много успешен за банковите дела на родените през юли. Родените през август не бива да влагат пари точно се­га в банки. Изчакайте. Ще получите много повече, ако съу­меете да ги инвестирате в нещо, което много бързо ще се реализира. Вие сте добре подготвени и много скоро това ще проличи. Потърсете съюзници. Опрете се на съдружниците си. Но като че ли първо трябва да си починете добре.

Лъво­ве, нищо не е толкова зле, колкото ви изглежда. Стегнете си и вървете напред. Пътят ви е чист. В делови план за повече­то от вас се очаква подкрепа от началниците ви. Независи­мо, че тези, които са родени през август, имат чувството, че всички и всичко е против тях, нещата ще започнат да влизат в ред. Променете начина си на мислене, не бъдете толкова мнителни. Във всички случаи, ако сте по-общителни и опти­мисти, ще ви бъде по-лесно. Избягвайте пререканията и ще видите, че нещата ще ви потръгнат. Ако ви поканят на купон, не е лошо да приемете. Ще ви бъде добре. Дори не е задъл­жително да се правите на весели, настроението ви ще се оправи от обстановката и от доброто отношение към вас. Това и ще ви разнообрази. Ще имате добри възможности да пътувате. Пътищата ви ще носят успех. Повечето от вас, кои­то имат имотни проблеми, ще ги разрешат още в началото на годината. Противоречия в семейството ви ще ви изнервят. Но те в по-голямата си част се дължат на вас, проявявате инат, който ви пречи да се разбирате дори с близките си. Той ви пречи и да вървите по-лесно и по-бързо напред, създава ви и де­лови проблеми.

Обстоятелства в работата се подреж­дат добре. Можете да разчитате на раз­биране от страна на началниците и под­крепата на колегите си. Има смисъл да повдигнете въпроса за повишение на за­платата. Възможна е перспективна ко­мандировка. Това е страхотен шанс да укрепите своята позиция, като демонс­трирате отговорност и изпълнителност. Не забравяйте: вървейки бавно, ще стиг­нете по-далече. Така че сега не трябва да пришпорвате събитията.

Като цяло началото на есента не пред­разполага към финансов излишък, на­пълно вероятно е сега да се наложи да си платите стари сметки и дългове. В края на годината ва­жна новина може да промени най-близ­ките ви цели. Ако това е предложение да смените работата си, по-добре е да отка­жете. Не трябва да избързвате. Нов биз­нес да започвате е нецелесъобразно. Из­бягвайте рискови финансови предложе­ния, дори ако те произ­лизат от надеждни хора.

При наличие на хронични заболявания на венозната система трябва да се по­грижите за мерки по предотвратяване на възможни усложнения. Спазвайте двига­телен режим. Не прекарвайте много вре­ме на крак. Натоварването трябва да бъде умерено. Добра полза ще донесат релаксиращи практики.

Помислете за това, кое е по-добре: да се лекувате от заболяване, или да не се разболявате, грижейки се за здравето си от рано. Преминете към закаляващи процедури, спортни занимания, правил­но хранене. Опитайте се да се вслушва­те в потребностите на организма.

В храната си отдайте предпочитание към пресните плодове и зеленчуци. То­ва ще спомогне да изчистите стомаха и червата от нежеланата шлака, която може да влоши външния ви вид и само­чувствие.