Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

Общи Условия

Този сайт съдържа материали предназначени за лица над 18 години. С разглеждането на страниците на funpic.bg вие декларирате, че нямате морални, религиозни, възрастови или законови ограничения да разглеждате материали за възрастни, навършили сте пълнолетие и се съгласявате безусловно с настоящите условия за ползване.


Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля натиснете бутона "Изход"

 

  • 1. Този сайт съдържа материали предназначени за лица над 18 години.
  • 2. С разглеждането на страниците на funpic.bg вие декларирате, че нямате морални, религиозни, възрастови или законови ограничения да разглеждате материали за възрастни, навършили сте пълнолетие и се съгласявате безусловно с настоящите "условия за ползване".
  • 3. funpic.bg не толерира по никакъв начин детската порнография и не показва на страниците си такива изображения.
  • 4. funpic.bg не е отговорна за никакви последствия, възникнали от публикуването на снимки от създателите или потребителите на сайта.
  • 5. funpic.bg има право да премахва снимки, за които счита че представляват нарушение на условията за ползване.
  • 6. С разглеждане на страници от funpic.bg вие декларирате, че по своя воля и желание посещавате този сайт.
  • 7. Няма да използвате материали от сайта без съгласието на собственика.
  • 8. funpic.bg си запазва правото да редактира и допълва настоящите условия, с оглед спазването на всички законови разпоредби на Република България, както и с цел защита интересите на посетителите.
  • 9.Сайта не носи отговорност, за публикуване на чужди лични данни.
  • Ако не сте съгласни с горепосочените условия и ако сте в страна, където материали от този тип са забранени от закона, НЕ ВЛИЗАЙТЕ В ТОЗИ САЙТ.