Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

ОВЕН 21 Март - 20 Април


Месечен хороскоп

Ако разчетете правилно силите си, ще из­питате удоволствие от всичко, което тази година ще ви предостави в изобилие – лю­бов, пари, работа, признание. Освободете се от вътрешните си страхове дали постъп­вате правилно, това ще се окаже ненуж­но. Бъдете тактични, постарайте се да не засягате болез­нено достойнството на хората, на които държите, и делата ви ще са успешни. Очаква ви обаче много работа. Ще ви ангажират неща, които след време ще поставят на­чалото на нови успехи в деловата ви дейност. Ще разбере­те, че всички притеснения, които сте имали, са били нап­разни. Всичко, което сте смятали, че ще се разреши труд­но или че изобщо няма да се разреши, ще получи зелена улица.

Родените през април ще трябва да са по-търпеливи, ако искат да получат всичко, което им е нужно. Ще им се наложи и да се пазят от измама. През първата третина на годината очаквайте приятни събирания. А след това няма да може да си починете от изненади и подаръци. Пазете се от тъмна жена, тя само ви създава проблеми. Не бъдете раз­точителни, макар че щедростта ви ще се възнагради. Овни, нещата се изменят много бързо и за да удържите позиции­те си, трябва да сте в крак с новото. Ще срещнете човек, който веднага ще привлече вниманието ви. Може би това ще е компенсация за онези, които изживяха любовно ра­зочарование. Тази среща ще е начало на ново красиво из­живяване.

Пътищата в страната ще са много важни за тези от вас, които се зани­мават с обществена дейност. Обществените ангажи­менти заемат все по-голяма част от времето и дейностите на родените през март. В началото на периода ви се открива възможност да сключите голяма сделка. Тя ще има огром­но значение за вас. Подгответе я добре. Ще подпишете и важен договор. Бъдете прецизни във всичко, което правите. Не се разсейвайте в средата на пе­риода, защото има реална опасност, залисани в големите си задачи, да пропуснете важен делови успех. Решавате въпроси, свързани с покупки за дома ви. Към края на годината може да ви се наложи да влезете в неприятен спор, който, ако не се овладее навреме, ще се превърне в лют скандал. Въпреки че годината ви дава много добри възмож­ности, не рискувате излишно. В любовта много от вас ще изпитат удовлетворение. Ще разберете, че човекът, на когото сте вярвали безрезервно и когото се обичали, не ви е мамил. Любовта му е искрена, във вас е намерил това, за което е мечтал. Овни, не позволявайте да се превърнете в изкупителна жертва на съдружника си. Не очаквайте да се промени, не го молете за нищо, не давай­те прошка, колкото и да ви моли. Той не е искрен. Не се затваряйте в себе си. Съдбата ви дава нови любовни шан­сове и перспективи.

В началото на годината няма да се случат особени събития. Това обаче не означава, че можете да захвърли­те всичко и да се отнасяте към бизнес делата без особено усърдие. Ако през този период не се отдадете на мързела и се заемете активно с реализира­нето на набелязаните планове или на възложените ви задачи, то след средата на лятото ще дочакате дългоочаква­ните резултати. Някои във вид на по­ощрение от началството, а някои под формата на атрактивни предложения за развитие на талантите ви в интересно направление. Последната третина на периода ще донесе на Овните нова вълна от творчески инициативи – реформите и преобразованията ще станат вашата стихия.

Що се касае до финансите, то нача­лото на пролетта не предразполага Овните към активно харчене или из­годни вложения на пари. По вероятно от всичко е да чакате попътен вятър. В края на есента като награда за Овни­те ще стане Случаят. Важното е само да не се разминете с подсказката на Съдбата.

През първата половина на годината е по-добре веднага да се настроите към спазване на дневен режим. Това ще ви помогне да поемете позитивите и пра­вилно да разпределите натоварванията си. Особено внимание отделете на качеството на хранителните продукти. Старайте се да спазвате диета. Упо­требявайте в храната си само проду­кти, които лесно се усвояват от органи­зма и от които няма да получите отра­вяния или хранителни алергии.

През студените месеци за Овните същест­вува вероятност от обостряне на хро­нични заболявания. Своевременно за­почнете профилактични процедури. То­ва особено касае простудни и вирусни заболявания.

Разходки на свеж въздух, къпане в басейни, бани или сауни ще ви помог­не да поддържате организма си в то­нус и с лекота да се противопоставя­те на стреса.