Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

РАК 22 Юни - 23 Юли


Месечен хороскоп

Нещата около вас започват да намират мес­тата си, да се наместват и вие се чувствате по-свободни. Проблеми с роднини или с бли­зък кръвен роднина могат да станат причина за раздори във вашето семейство. Ще трябва много бързо да решите важни въпроси, свързани с промени в бизнеса ви. Не позволявайте да ви манипулират, ако веднъж се поддадете, ще стане лошо, няма да можете да контролира­те ситуациите около вас. В началото на периода се очакват посещения, които ще имат голямо значение за развитието на личните ви контакти с хора от страната и зад граница. Пове­чето от родените през юни ще се почувстват в свои води. Пак на родените през юни – изгодно предложение за работа. Но бъдете предпазливи, ако това се прави от земен знак. Ако предложението е за допълнителна работа, не се колебайте, приемете го от когото и да идва.

Родените през юли ще имат сериозен разговор по материален въпрос, свързан с офис или нов дом. Проблем с Телец. В края на годината ще усетите, че за вас настъпва време на пробуждане. Ще добиете по-гол­яма сигурност и самочувствие. Бъдете по-добри с родителите си, посещавайте ги по-често. Мъж, който ще пристигне отда­лече, ще стане причина за конфликт, който няма да ви е от полза.

Помъчете се да го потушите бързо или по някакъв на­чин да го заобиколите. Ще срещнете човек, който ще ви пле­ни още в първите минути с непосредствеността, ума и усмив­ката си. Ще се почувствате увлечени. Може би това е, което сте чакали, любовта, която ще ви събуди. Задълбочете тази връзка, тя наистина може да се окаже съдбоносна. За някои от вас това означава частично или пълно обвързване, което е малко прибързано. Посветете на тази връзка повече време и внимание.

Раците, каквото и да си мислят, не бива да се оп­лакват от съдбата си. Тя наистина е готова да ви даде много възможности. Трябва само да ги осъществите, да не пропус­нете момента. Помислете къде ще продължите образованието си, това може да има вид на квалификация, която не бива да отказвате. Може би ще имате нужда да пътувате в чужбина. Мислите си за една промяна. Ако не се отрази негативно на бизнеса ви, направете я. Не случай­но ви предлагат промяната да е съвместна, бизнесът ви е ста­билен и това е привлекателно. Не отказвайте покани за важни светски събития, дори да ви се струва, че нямате и минута свободно време. Посетете ги, ще се запознаете с много интересни хора. Ще трябва да отделите повече внимание и време за почивка. Преумората винаги е причина за неразположение. Обърнете внимание на кръвното си налягане и на обмяната на веществата. Възможно е да възникне спор със съдружник. Разрешете го внимателно и тактично, защото иначе може да имате неприя­тности, а това няма да е полезно за вас. В края на периода въз­можности за уреждане на изключително важен за вас спорен въпрос.

В работата ви произшествия не се пред­виждат. Освен, че ще трябва да се справи­те със старите случаи, ще трябва да опра­вите и стари грешки. В допълнение може да се каже, че ако подобрите отношенията си с колегите, самите вие може да научите нещо ново. Като цяло годината е вре­ме за обучение, така че попивайте колкото се може повече информация, запознавай­те се с новите неща, повишавайте квали­фикацията си, обменяйте опит.

На преден план е дълга. Ако дължите някому пари, или сте взели заем от дър­жавата, не се колебайте да върнете дъл­жимото. А ако някой временно вашата собствена хазна е опустошил, то по вся­ка вероятност всичко ще ви върне в пъ­лен размер.

Може да се отбележи, че сега е момента да подредите живота си, ако не всичко, то много от нещата с по-висок приоритет. При подготовката и оформянето на доку­менти могат да възникнат закъснения, въ­преки очевидния просперитет. Втората по­ловина на годината обещава да бъде много добра за вас във финансово отношение.

Моментът е благоприятен за енергийно лечение, дихателни практики, занимания с йога – това ще бъде един отличен тонус за вашето тяло. Ако имате намерение да оти­дете на балнеолечение, няма да съжаля­вате, то ще бъдат ефективно.

Втората половина на годината е отлич­но време за изграждане на програма за прочистване на организма от токсини, за общо укрепване, за подобряване на иму­нитета. Не се препоръчва на дамите да се увличат с козметични процедурни и експе­рименти в тази област. По-добре е да се организирате и  да постигнете „вътрешната красота“.