Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

СКОРПИОН 24 Октомври - 22 Ноември


Месечен хороскоп

Здравето ви в началото на периода ще се нуждае от внимание, а и вие ще се наложи да се погри­жите за здравето на близък човек. Зимата ще изостри ставните ви болки, но не бива да се отпускате, както и да ги пренебрегвате. Проблемите със стомаха ви също искат внимание. Ще се на­ложи да поемате и чужди тревоги, грижи и задачи. Ще има­те и доста неочаквани събития, които ще ви притеснят. Не ви очаква много спокоен период, но вие ще се справите. Ще се наложи да бъдете по-внимателни, особено ако става дума за важни решения около имущество.

Родените през ноември трябва да са по-предпазливи в бизнеса си, погрешно реше­ние или грешно поставен подпис може да стане причина за големи проблеми, които дълго време не биха могли да се ре­шат. В началото на пролетта се налага да цедите всяка своя дума. След това ви очакват изяви, които ще се окажат много приятни за вас. Нова връзка ще ви донесе напрежение. Около края на есента ще се наложи да решите спорен въпрос със съдружник. Обмислете го добре. Каквото и да решите, трябва да пипате внимателно. Не си издавайте козовете още в самото начало. Неочаквана среща с човек на път или с човек, който ще пристигне от път, ще ви накара да се замислите за бъдещето си. Той ще ви принуди да преосмислите целия си досегашен делови живот. Тези, кои­то не се занимават със собствен бизнес, да се огледат за чо­век, който се кани да седне на мястото им. Ако сте по-внима­телни, скоро ще го откриете, той не се стеснява да злослови за вас. За сега колегите ви не му дават ухо, но трябва да го поставите на мястото му. Победата ще е ваша.

През годината ви очакват срещи на доста високо ниво. Около средата на периода ще стане въпрос за път в чужбина. Обмислете го добре. Родените през октомври ще са доста раздвоени в ли­чен и в служебен план. Ще сте поставени в позиция да изби­рате. Колкото и да ви е неприятно, ще трябва да го направи­те. Претърпелите загуби трябва да потърсят причините в се­бе си. Това се отнася особено за мъжете, които често дей­стват самоуверено и емоционално. Пазете се от нежелани срещи с хора, които ще се помъчат да ви развалят настрое­нието. Най-вероятно това ще стане около средата на лятото. Проблеми с роднини. Млади хора около вас също ще ста­нат причина за грижи. Въпреки трудностите, Скорпионите ще имат и пробиви за добро. Неочаквани материални придо­бивки. За тези, които са в лична година 8, се очаква да зае­мат по-предни позиции. Дано да успеят да ги задържат. Ро­дените под знака на Скорпиона към края на годината ще влязат в спор с огнен знак. Бъдете внимателни, не го прев­ръщайте във враг. Скорпионите вероятно ще бъдат приятно изненадани с подарък от близък човек. Проблемите в бизне­са идват от личност, която само приказва. Важни делови срещи, свързани с разширяването на вашата дейност, ще ви помогнат да намерите правилния път.

Началото на годината е нестабилно вре­ме, когато вашите планове и желания мо­гат рязко да се разминават с тези, с които действително трябва да се справите. Ако се запасите с търпение, то в крайна смет­ка само ще спечелите. Не си струва да се късат деловите отношения и да се карате с колегите си.

Най-благоприятния период – това е вто­рата половина на годината. Предполага се късмет в работата, добър психологически климат в екипа и разбиране от страна на началниците. Всяка ситуация може лесно да обърнете в своя полза. Опитайте се да използвате обстоятелствата, за да укрепи­те на професионалния си статус. Есента е подходящо време за започване на нови проекти, преговори и сключване на договори в официалната служба, работа с правни документи. Септември и октомври ще се окажат ползотворни по отношение на нови и полезни контак­ти. Предстои харчене на пари за жилищни проблеми, ремонти и промени в интерио­ра. За финансова подкрепа можете да се обърнете към приятели.

Продължителното стоене на крака и не-балансираното хранене може да предиз­вика влошаване на заболяванията, свър­зани със съдовата система на организма. Съществува риск от вегетативно-съдова дистония. Възможни са нарушения в об­мяната на веществата. Прекарвайте пове­че време на открито. По-често посещавай­те басейна.

Не претоварвайте черния си дроб. В преван­тивен план добър ефект ще има вегетари­анско хранене поне веднъж всеки месец. Необхо­димо е да намалите приема на мазнини. Отдайте предпочитанието си на пресните плодове и зеленчуци. В края на годината може да се появи об­ща слабост и подтиснато настроение. Же­лателно е да посветите този период на процедури по очистване на организма от токсините.