Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

СТРЕЛЕЦ 23 Ноември - 22 Декември


Месечен хороскоп

Вроденият ви оптимизъм, силата на характе­ра, собствената ви увереност ще ви позволят през годината да разширите сферата на влия­нието си върху повече хора. Възможни са сре­щи с хора от далече, с които имате общ биз­нес. Критикувайте умерено. Това е много добър период за реша­ване на въпроси около образованието и преквалификацията, за­писване на езикови курсове и изобщо за всяко обучение. Радос­тни вести за родените през декември. Пътища. Пари. Съдбата ще ви предложи възможности, важно е да не ги изпуснете. Реали­зация. За родените през ноември се очаква ново запознанство, което по-късно може да се окаже решаващо. Огледайте човека от всички страни. Допълнителни пари и възможности за нови дейности. Тези от вас, които са без работа, могат да си намерят, стига да не проявят прекалена претенциозност. Каквото и да за­почнете сега, то ще е добра първа крачка в деловата ви дейност. Пазете си ставите.

Зимата е време, през което повечето от вас ще се чувстват сигурни, стабилни и на равнището, на което искат да са. Съдбата ще закриля Стрелците и ще имат големи възможности за успехи. Ако не си позволят да ги обхване тщес­лавие, ще могат да се движат спокойно и успешно през целия период. Не се отнасяйте с пренебрежение към хората, които ще ви помогнат да преодолеете трудностите през тежките периоди. Ще има­те възможности да се радвате на постиженията си. Не си въоб­разявайте, че всичко се дължи на вашите способности, просто съдбата ви помага, имате късмет. Ако уловите момента и дей­ствате разумно, ще получите в най-близко време добри финан­сови приходи. Родените през декември може да се радват на пъ­тища в страната и зад граница. Ще имат приятни изживявания, които ще запомнят за цял живот. Ще се радват на покани за съ­бирания с хора, които обичат.

Общувайте с хора, които имат ви­сок дух. Това ще ви донесе приятни изживявания през пролетта. Търсете хора оптимисти и бъдете искрени и близки с тях. Те ще ви заредят с положителна енергия. Използвайте ума си през този период най-ефективно. Вие много добре знаете какво искате и как да го искате, но се пазете през този период от лицемерие от хората, които ви заобикалят. Много от тях не са искрени с вас. Потърсете трезвия ум на Овен. Той няма да ви подведе. Родените през ноември да се пог­рижат за здравето си, ще се обадят хронични заболявания. Ви­русни болести и простуди. Подбирайте храната си и намалете алкохола. Ще имате големи заслуги при решаването на спорен въпрос. Радостни дни с децата при родените през декември. Има нещо, което ви пълни душата с тишина и спокойствие. Въз­можност да подновите стара интимна връзка, но ако сте обвър­зани, трябва да стъпвате много внимателно. Има реална опа­сност да разгневите половинката си и да нагазите в опасни се­мейни води. По средата на периода срещи с човек на висок ад­министративен пост за родените през декември.

И защо хората винаги са сърдити? Затова, защото някой постоянно ги притесня­ва, завижда им, съчинява небивалици или събира компромати. За щастие, истинска­та причина за своите действия и постъпки знаете единствено вие, без значение за какво ви одумват колегите ви. Нека дрън­кането на кокалите ви оставане на тяхна­та съвест, ако техния живот е блед и без­интересен в сравнение с вашия. Сега е моментът да са успешни във финансово отношение онези проекти или сделки, които сте подготвяли от дълго време. Вие ярост­но ще се заемете с работата си. В стреме­жа си бързо да приключи това, което сте започнали, рискувате да се пренапрегне­те и да получите нервна криза. Въпреки това, вашите старания и трудоспособност вероятно ще доведат не само до одобре­нието на началниците, но и до значително увеличение на заплатата.

Добавете в жи­вота си лукс, купувайки нещо от разпро­дажба в моден бутик. След лятото намерете време ще изпускате пара работейки за ко­лектива и правейки предварителни разче­ти за дейността си в продължение на три тримесечия. В края на годината с новите де­ла трябва да изчакате. Те само ще донесат ненужни разходи. Както се казва, ту мно­го, ту нищо.

Възможни са здравословни проблеми, които може да разреши само един опитен лекар. Така че, ако се разболеете, не бива да се бавите с посещението си при специ­алист. Не забравяйте, че болестта е в ра­нен стадий се лекува много по-лесно и по-бързо, отколкото ако не й се обърне вни­мание. По това време не трябва да злоу­потребявате с пиене и пушене. Ако може­те, откажете се от тези вредни навици, те няма да доведат до нищо добро. Заемете се със спорт.

Винаги обръщайте внимание на здравето си. Ще бъде добре да се заемете с подмладяващи козметични про­цедури с естествени продукти.