Месечен хороскоп:


Публикувани снимки

Всички изображения публикувани в този блог, са били открити и събрани от Интернет и са представени като визуално вдъхновение за гледане. Тези изображения не са представени като моята собствена работа, освен ако не е отбелязaно в рамките на определен пост. Copyright все още принадлежи на собственика / създател на всяка работа или снимка. В случай, че все още има проблем или грешка с авторски права материал, не е нарочно и е с некомерсиална цел. Материалите ще бъдат премахнати веднага.

ТЕЛЕЦ 21 Април - 21 Май


Месечен хороскоп

Може да се окажете пред необходимостта да избирате между две възможности, еднакво силни и привлекателни за вас. Ще ви бъде трудно да решите по пътя на логиката – потърсете професионална кон­султация, за да направите своя избор. Не рискувайте в биз­неса, за да не ви се стоварят неуспехи и загуби. Ще изникне възможност за работа далече. Пътувания по служебни пово­ди ще имат много интересни и приятни последствия. Възмож­ности за годеж или брак.

Започва период, през който повече­то от вас ще се наложи да решават бързо въпроси, свързани с бъдещото им развитие. Той ще е напрегнат, защото ще ви се стовари доста работа, а началниците ще изискват от вас неща, които ще трябва да решавате бързо. За родените през май започва добро време за материално бла­гополучие. Солидна материална изненада ще стане причина да се почувствате по-стабилни. Предстоят ви разговори, свързани с хора на бизнеса, които имат много добри позиции в обществото, както и с високопоставени личности в адми­нистративната йерархия. На родените през април Телци ще помага високопоставена личност, вие ще й отговорите със същото. Тази връзка ще се заздрави с времето.

В началото на годината вероятно ще ви се наложи да пътувате из страната. Ще оста­нете доволни от резултатите. Много вероятно е в края на лятото да изживеете голяма фамилна радост. През периода пе­чалбите за вас ще са предимно от работа. Ако ви се налага да правите по-голяма покупка, ще са ви необходими допълни­телни приходи. Постарайте се да ги получите, вие ще имате и силите, и условията за това. Неочаквани неприятности за ро­дените през април в средата на годината могат да ги извадят от релсите. Пазете се, това може да се избегне, ако сте дос­татъчно внимателни. Не са изключени и неочаквани пари, то­ва е чудесен шанс да решите финансовите си затруднения. В личния ви живот – възможности за възход. Не се доверявай­те на човек от зодия Риби. Той може да ви донесе допълни­телно, но излишно напрежение със своята емоционалност. В същото време той никога няма да ви изостави в труден мо­мент.

През юни ви очакват приятни срещи и ком­пании, нови кръгове, в които ще прекарате приятни часове. Ще решите по много добър начин въпрос, свързан с вашия съдружник. Старо интимно познанство ще започне постепен­но и сигурно да се руши. Помислете добре преди да решите да го заздравявате. Новите контакти, към които се стремите напоследък, трябва да се подбират внимателно и без бърза­не. След една раздяла не бива спешно да се стремите към об­вързване, само за да докажете, че не сте засегнати и не стра­дате дълбоко. Не се свързвайте още на първата седмица с човек, който е готов да се обвърже с вас. Вие сте емоционал­ни, но се пазете от гневни изблици. Те могат да станат причи­на да загубите дори работата си. Приятни мигове с огнен знак.

Предстоящият период предразполага Те­лците към подвизи, особено в областта на кариерата. Но трябва да знаете, че по-бър­зо може да се разкаже една приказка, от­колкото да се свърши една работа. Затова не чакайте бързи резултати от своя ударен труд. Положението на планетите говори за това, че вие по-добре ще изявите себе си в започнатите дела и обмислените плано­ве. Напълно вероятно е да възникнат раз­такавания и недоразбиране при оформяне на документи, както и в деловото общува­не като цяло.

Финансовите ви дела ще бъдат някъде по средата, вас не ви за­плашва нито голяма печалба, нито недоимък. Ще имате добри възможности да попълните своята лична сметка. Обърне­те внимание на сътрудничеството, съве­тите, връзките. Предстои ви да си върне­те дълговете, своевременно да погасите кредитите.

През втората половина на лятото, по­зицията на планетите е благоприятна за попълване на личната ви хазна и за до­пълнителни доходи, което вие със сигур­ност няма да пропуснете. Вие по природа сте надарен с талант да печелите и да съз­давате комфорт навсякъде. По това време късметът ще съпътства творческите и ак­тивните Телци. Вие не се считате за таки­ва? Напълно вероятно е вие самите прос­то да не се досещате за това. Опитайте да разкриете себе си!

В предверието на есенно-зимните про­студни и вирусни заболявания, се заемете активно с профилактика и с укрепване на имунната система. Податливите на УНГ за­болявания е необходимо да започнат курс на терапия. Не забравяйте за инхалации и билков чай от мащерка, лайка, липа. За укрепване на имунната система ще помог­нат и спа процедури.

Обърнете внимание на работата на задстомашната жлеза, дебелото черво и ен­докринната система. Нещо повече, забо­ляването може да не го усетите и да го из­карате на крак. Не злоупотребявайте с ал­кохол и не забравяйте за правилното хра­нене и лека диета. За лечение избирайте традиционната медицина.

Състоянието на сърдечносъдовата сис­тема може също да започне да безпокои някои Телци. За да победите болестта ще ви помогнат не само лекарствата, но и лю­бовта на близките ви хора.